Vetenskap och studier i Chelsea

Chelsea är även känt för att vara en stadsdel som inhyser diverse utbildningsmöjligheter och en av skolorna är Chelsea College of Science and Technology. Skolan öppnade redan 1895. Skolan startades med intentionerna att sörja för hela Storbritanniens behov av tekniskt utbildade studenter men rollen blev mer och mer klar efter att skolan genomgått ett antal förändringar.

Nu var det Londonborna som skulle erbjudas vetenskaplig och teknisk utbildning med hjälp av nationell ekonomi, matematik, ingenjörskonst, naturvetenskap, konst och musik. Chelseas College of Science and Technology döptes om i samma veva som det blev en del av andra skolor i King’s College. Det nya namnet blev helt enkelt Chelsea College och bytet skedde 1985. Skolan blev även hårt drabbad under andra världskriget då flera byggnader bombades sönder.

Lämna ett svar