Skillnad i golvläggning i Stockholm och London

Det som slår många svenskar på besök i Storbritannien är att britterna älskar heltäckningsmattor. Varför är det så? Faktum är att det har med underarbetet att göra. Precis samma sak som golven som läggs i Stockholm, med andra ord.

Svenskar på besök i London reagerar på att det är så vanligt med heltäckningsmattor. Varför river man inte bara ut dem? Faktum är att en och annan engelsk familj har testat just detta. Trägolvet under mattan ser ju mycket finare ut än den blommiga heltäckningsmattan. Då har de snabbt blivit varse att det blir dragigare inomhus. Heltäckningsmattan har helt enkelt en isolerande effekt. 

Brittiska hus är i allmänhet sämre isolerade än motsvarande svenska. Men många svenskar har gjort samma misstag i sina fritidshus. De har rivit ut en heltäckningsmatta, plastmatta eller linoleummatta och tagit fram trägolvet under, som de tror är det ursprungliga golvet. 

Men ofta rör det sig, både i det svenska fritidshuset och det engelska radhuset, om ett undergolv, som är tänkt att täckas med ett annat golv. Om golvet som läggs på inte har en isolerande effekt i sig själv, vilket en matta har, måste någon form av isolering läggas mellan undergolvet och det nya golv som läggs. 

Underarbetet är alltid viktigt

De flesta hantverkare, oavsett vad de arbetar med, kommer att säga att underarbetet är viktigt för att det slutliga resultatet ska bli bra. Det gäller i allra högsta grad när det kommer till golvläggning. Titta på bilderna på sidan https://www.wetterlinggolv.se/golvlaggning/. Så fina golv går det bara att få om golvläggaren lägger ned tid på underarbetet. De golven är också sköna att gå på, eftersom de är isolerade underifrån.

Lämna ett svar